MOBİL UYGULAMALARIMIZ

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ (ÜRE VE KREATİNİN)

  • Anasayfa
  • BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ (ÜRE VE KREATİNİN)

Böbrek hastalıklarında tanı koymak için fiziki muayene yanında, kan testleri, idrar testleri ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır. Bu bölümde kan tetkiklerinden olan serum üre, kreatinin ve glomerüler filtrasyon hızını gösteren GFH düzeylerinden bahsedilecektir. Diğer kan tetkikleri, idrar testleri ve böbrek görüntüleme yöntemlerini de ilerleyen zamanda, sitemizde bulabilirsiniz.

 

‘Böbreklerimizi Tanıyalım’ makalesinde belirtildiği üzere böbreklerin birçok görevi vardır. Metabolizma sonucu oluşan atık maddeler ya da vücuda zararlı diğer toksik maddeleri idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak da bu görevlerden biridir. Serum üre ve kreatinin düzeylerinin ölçümü, bize hem böbrek fonksiyonları hakkında, hem de şu an için rutin tetkiklerde gösteremediğimiz diğer toksik maddelerin (üremik toksinler) birikimi hakkında bilgi vermektedir. Peki bu çok sık duyulan,  halk arasında ‘üre yükselmesi’ olarak da bilinen, serum üre ve kreatinin düzeyleri nedir, artışı neyi düşündürür?

 

Üre

Besinlerle alınan protein, vücutta protein yapıtaşlarına yani aminoasitlere ayrıştırılır. Ardından vücut için gerekli olan miktarı kullanıldıktan sonra kalanı karaciğerde amonyağa, ardından da amonyaktan üreye çevrilir. Üre suda çözünebilir olmasından dolayı idrar ile atılabilir. Yani, böbrek atılması gereken protein yıkım ürünlerini, suda çözünebilen ve daha az zararlı bir maddeye dönüştürür, işte bu son ürüne ‘üre’ adı verilir. Üre, idrarla atılan bir madde olmasından dolayı, böbrek hastalıklarında serum yani kan seviyesi yükselebilir. Normal kan üre seviyesi; yaş, cinsiyet, vücut yapısı, çalışılan laboratuvarın özellikleri gibi bazı faktörlere göre değişebilmekle birlikte genel olarak 10-40 mg/dl olarak kabul edilmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus; bazı laboratuvarlar üre değerini BUN (Blood urea nitrogen-kan üre nitrojeni) olarak verirler. Aslında bu değer üre seviyesinin bir laboratuvar değeri olarak tanımlanmasıdır, genellikle üre değerinin yarısı kadardır, yani normal değeri 5-20 mg/dl arasında değişmektedir.

 

Kreatinin

Kreatinin, kas metabolizmasının bir yıkım ürünüdür, toksik bir madde olup belli miktarın üstünde kalan kısmın vücuttan atılması gerekmektedir. Bu atılım, idrar yoluyla olduğu için böbrek hastalıklarında kan seviyesi yükselebilir. Erişkinlerde, erkeklerde ve sporcularda kas kitlesi daha fazla olduğu için, serum kreatinin değerleri daha yüksektir. Tam tersi düşünülürse; kas kitlesinin azaldığı ileri yaşlarda, kronik hastalığı olanlarda (örneğin kanser hastalarında) ya da yapısal olarak daha az kas kitlesine sahip olan bireylerde,  kreatinin seviyesinin daha düşük olması beklenir. Kreatinin normal değerleri bahsedilen değerlere ve laboratuvar özelliklerinde göre değişebilmekle birlikte kadınlarda 0,5-1,0 mg/dl; erkeklerde ise 0,6-1,2 mg/dl arasında değişebilir. Ülkemizde genel olarak mg/dl birimi kullanılmakla birlikte, bazı sonuçlarda birim olarak mikromol/L (µmol/L) kullanılmaktadır, bu birime göre normal değerler ise; kadınlarda 53-97 µmol/L, erkeklerde 62-115 µmol/L olarak tanımlanmaktadır.

 

Glomerüler Filtrasyon Hızı (t-GFH/GFH/ e-GFR/GFR) (Estimated/Glomerular filtration rate, tahmini/glomerüler filtrasyon hızı):

 

Böbreğin fonksiyonel ünitesi olan nefronların dakikada süzdüğü filtrasyon hacmidir. (ml/dk) Erkeklerde normal değeri 130 ml/dk/1,73m2’dir.  Kadınlarda normal değeri 120 ml/dk/1,73m2’dır. Farklı durumlarda (yaş, cinsiyet, kas kitlesi) t-GFH’yi ölçmek için birçok yöntem kullanılmaktadır. (MDRD, Cockroft-Gault, CKD-EPI) En yaygın kullanılan formül CKD-EPI’dir. 

 

Diğer filtrasyon göstergeleri:  Sistatin C, Beta 2 mikroglobulin ve Beta trace protein de GFH tahmininde kullanılan diğer biyokimyasal parametrelerdir ancak henüz rutin olarak klinik pratikte kullanılmamaktadır.